COVID-19 --- WAŻNE INFORMACJE ---
Od maja 2020 wprowadzamy dodatkowe wytyczne korzystania z sal prób!

 • Minimalna rezerwacja - 2 godziny!
 • Między próbami robimy pół godziny przerwy na wywietrzenie sali i dezynfekcję. Nie jest to czas na przedłużenie próby!
 • 1-godzinne próby tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy nie ma możliwości zmieścić dłuższej próby.
 • Nie będzie można wypożyczać gitar.
 • W sali prób przebywają tylko muzycy (nie sprowadzamy gości).
 • Mikrofony będą dezynfekowane, jednak zalecamy aby wokaliści przynosili własne!
 • Każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk (tak jak w sklepach).
 • Nie wychodzimy z sali bez potrzeby, nie kręcimy się tam i z powrotem, nie gromadzimy w poczekalni.
 • Dobra informacja - nie rezygnujemy z prób indywidualnych, ale niestety musimy podnieść ich cenę: BLUE 20zł/h i RED 24zł/h.
 • Grafik prób będziemy układać tak aby udało się wykorzystać jak najwięcej godzin, uwzględniając przerwę na dezynfekcję.
  Proponowane godziny prób (poniedziałek - piątek)
  np. dwugodzinne sloty:
  [ 15-17 ] , [ 17.30-19.30 ] , [ 20-22 ]
  [ 14.30-16.30] , [ 17-19 ] , [ 19.30-21.30 ]
  dwu i trzygodzinne:
  [ 14-16 ] , [ 16.30-18.30 ] , [ 19-22 ]
  [ 14-16 ] , [ 16.30-19.30 ] , [ 20-22 ]
  itp. itd. (w weekendy większa dowolność)
 • Prosimy aby sprawdzać grafik i dostosowywać się do istniejących rezerwacji, aby nie powodować 1-2 godzinnych dziur w grafiku.
 • ...możliwe kolejne zalecenia i wytyczne...
 • BOOKING & CALENDAR

  BOOKING & CALENDAR
  Check availability and make a reservation!

  Welcome to MASH ROOMS
  Professional music rehearsal studios in Lublin!

  We offer two creative, comfortable and fully equipped rehearsal studios situated in the heart of Lublin city. For all kind of musicians, from beginners to professionals. Just bring your guitars (drummers bring sticks) plug in and play, spend your time playing music.


  Have fun & enjoy your rehearsal!